Przenośniki Elastyczne Czerpalne - PEC : ŚREDNICY 60-125mm

Przenośniki spiralne typu PEC przeznaczone są wyłącznie do transportu suchego materiału sypkiego np. ziarno zbóż, pellet drzewny lub granulat z tworzyw . Przewidywane zastosowanie - w małych i średnich gospodarstwach rolnych, magazynach zbożowych i wszędzie tam gdzie występuje potrzeba przemieszczenia materiałów sypkich na odcinkach od 2-30m. Pozycje robocze pozioma i ukośna.